دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی
دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

مطالب این وبلاگ، مطالبی است که خالصانه و ساده و بی ریا، از اعماق قلبم بیرون می آید .
و امیدوارم که صادقانه، در گوشه ای از دل شما جا بگیرد .
متشکرم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 • عبدی
۲۶
فروردين

 " بی جا"  نبود که رفتی


" بیجا " من بودم


 که جایی برای ماندن نداشتم

در قلب تو

 • عبدی
۲۶
فروردين

گاهی معشوق

 بر خلاف قوانین فیزیک عمل می کند

 هرچه به او نزدیک تر می شوی

 دورتر به نظر می رسد

 هرچه فاصله اش بیشتر می شود

 بزرگ تر به نظر می رسد

 چشم می بندی ، می بینیش

 چشم باز می کنی ، نیست

 هرگاه دیدی چنین است


صمیمانه به خودت تسلیت بگو

 • عبدی