عبد الله بن باز، مفتی اعظم سابق عربستان ، در پاسخ به این سؤال که اگر کسی از اسهال بمیرد، شهید شده است یا خیر، پاسخ می‌دهد، بله؛ حتی اگر از گناهکاران باشد.

 

 

۳۱۰ – سؤال: قال الشیخ: مَن قتله بطنه هو الإسهال الشدید، وهل هو کشهید المعرکه؟

الجواب: الظاهر أنهم یتفاوتون.

۳۱۱ – سؤال: وهل هو شهید، ولو کان من العصاه؟

الجواب: نعم؛ له أصل الفضل.

سؤال:ههر کس شکمش او را بکشد و او اسهال شدید باشد، آیا او همانند شهید معرکه (کشته شده در میدان جنگ) است؟

 پاسخ: ظاهرا  باهم تفاوت دارند.

سؤال: آیا شهید محسوب می‌شود؛ حتی اگر از گناهکاران باشد؟

پاسخ: بله ، اصل فضیلت شهادت را درک می‌کند.

.