دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی
دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

مطالب این وبلاگ، مطالبی است که خالصانه و ساده و بی ریا، از اعماق قلبم بیرون می آید .
و امیدوارم که صادقانه، در گوشه ای از دل شما جا بگیرد .
متشکرم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

1 . محمد بن منکدر بن عبد الله ـ متوفای 130 هـ .

2 . حسن بن ابراهیم ابو علی الخلال ـ متوفای 147 هـ .

3 . نعمان بن ثابت ابو حنیفه ـ متوفای 150 هـ .

4 . مالک بن انس ، رئیس فرقه مالکیه ـ متوفای 179 هـ .

5 . محمد بن ادریس شافعی ـ متوفای 203 هـ .

6 . احمد بن محمد بن حنبل ـ متوفای 241 هـ .

این ها از بزرگان و ائمه اربعه اهل سنت بودند که عملا خودشان هم توسل نموده اند .

دیگر بزرگان اهل سنت :

      7 . یحیی بن یحیی ابا علی نیشابوری ـ متوفای 226 هـ .

      8 . احمد بن حرب نیشابوری ـ متوفای 234 هـ .

      9 . محمد بن اسحاق بن خزیمه ـ متوفای 311 هـ .

     10. ابو ولید حسان بن محمد نیشابوری الفقیه ـ متوفای 349 هـ .

    11 . سلیمان بن احمد طبرانی ـ متوفای 360 هـ .

   12 . عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان ابو الشیخ ـ متوفای 369 هـ .

  13 . محمد بن اسحاق کلاباذی ـ متوفای 380 هـ .

  14 . محمد بن ابراهیم بن علی ابن المقری ـ متوفای 381 هـ .

  15 . هبه الله بن حسن لالکائی ـ متوفای 418 هـ .

  16 . احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی شافعی ـ متوفای 437 هـ .

  17 . علی بن محمد ماوردی شافعی ـ متوفای 450 هـ .

  18 . ابو حاتم محمد بن حبان ـ متوفای 354 هـ .

  19 . ابو بکر محمد بن حسین بیهقی شافعی ـ متوفای 458 هـ .

  20 . هبه بن عبد الوارث شیرازی ـ متوفای 485 هـ .

  21 . محمد بن محمود ابو الفرج قزوینی ـ متوفای 501 هـ .

  22 . علی بن حسن بن هبه الله ابن عساکر شافعی ـ متوفای 571 هـ .

  23 .   عبد الله بن محمد حجری المغربی ـ متوفای 591 هـ .

  24 . ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی ـ متوفای 597 هـ .

  25 . محمد بن عبد الله سامری حنبلی ـ متوفای 616 هـ .

  26 .  عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه مقدسی ـ متوفای 620 هـ .

  27 . عثمان بن عبد الرحمن شهرزوری ابن صلاح ـ متوفای 643 هـ .

  28 . محمد بن ابی بکر قرطبی مالکی ـ متوفای 671 هـ .

  29 . یحیی بن شرف نووی ـ متوفای 676 هـ .

  30 . عبد الله بن محمود موصلی حنفی ـ متوفای 683 هـ .

  31 . احمد بن ادریس قرافی مالکی ـ متوفای 684 هـ .

  32 . عبد الله بن محمود نسفی ـ متوفای 710 هـ .

  33 . احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه ـ متوفای 728 هـ . روایات زیادی را از این شخص خواندیم که صراحتا هم توسل و هم استغاثه را قبول کرده بودند و عملا در برخی از مواقع انجام داده است .

  34 . محمد بن محمد ابن الحاج مالکی ـ متوفای 737 هـ .

  35 . شمس الدین احمد بن محمد ذهبی ـ متوفای 748 هـ . که ده ها روایت را از کتاب های ایشان خواندیم و دیدیم که هیچ اشکالی به آن وارد نکرده بود .

  36 . تقی الدین سبکی شافعی ـ متوفای 756 هـ .

  37 .   ابن کثیر دمشقی سلفی اسماعیل بن عمر قرشی ـ متوفای 774 هـ .

  38 . بدر الدین حسن بن حبیب شافعی ـ متوفای 779 هـ .

  39 . برهان الدین ابراهیم بن فرحون مالکی ـ متوفای 799 هـ .

  40 . تقی الدین بن محمد حصنی دمشقی ـ متوفای 829 هـ .

  41 . شمس الدین محمد بن محمد جزری شافعی ـ متوفای 833 هـ .

  42 . احمد بن محمد قسطلانی ـ متوفای 851 هـ .

  43 . احمد بن علی بن حج عسقلانی ـ متوفای 852 هـ .

  44 . محمد بن احمد ابو البقاء حنفی ـ متوفای 854 هـ .

  45 . بدر الدین محمود بن احمد عینی ـ متوفای 855 هـ .

  46 .  محمد بن عبد الواحد سیواسی حنفی ـ متوفای 861 هـ .

  47 . ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن مفلح حنبلی ـ متوفای 884 هـ .

  48 . علی بن سیلمان مرداویی حنبلی ـ متوفای 885 هـ .

  49 . عبد الرحمن بن عبد السلام صفوری شافعی ـ متوفای 894 هـ .

  50 . عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی ـ متوفای 911 هـ .

  51 . علی بن عبد الله سمهودی ـ متوفای 911 هـ .

  52 . محمد بن یوسف صالحی شامی شافعی ـ متوفای 942  هـ .

  53 . احمد بن حجر هیثمی ـ متوفای 974 هـ .

  54 . احمد بن قاسم العبادی ـ متوفای 994 هـ .

  55 . نظام الدین حنفی برهانپوری ـ متوفای 1009 هـ .

  56 . علی بن سلطان محمد قاری هروی حنفی ـ متوفای 1014 هـ . که به صراحت گفته بود : اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور .

  57 . منصور بن یونس بهوتی حنبلی ـ متوفای 1046 هـ .

  58 . حسن بن عمار شرنبلالی حنفی ـ متوفای 1069 هـ .

  59 . عبد الرحمن بن محمد کلیبولی حنفی ـ متوفای 1078 هـ .

  60 . سلیمان بن عمر الجمل معروف به الجمل ـ متوفای 1204 هـ .

  61 . محمد بن خلیل بن علی مرادی ـ متوفای 1206 هـ .

  62 . احمد بن محمد طحاوی حنفی ـ متوفای 1231 هـ .

  63 . مصطفی بن سعد رحیبانی حنبلی ـ متوفای 1234هـ .

  64 . محمد بن امین بن عمر حنفی متوفای52 12 هـ .

  65 . سعید بن محمد باعلی باعشن شافعی ـ متوفای 1270 هـ .

  66 . عثمان بن محمد دمیاطی شافعی ـ متوفای 1300 هـ .

  67 . سید احمد سید زینی دحلان ـ متوفای 1304 هـ . شیخ الاسلام اهل سنت در زمان وهابیت در مکه

  68 . محمد بن عمر نووی ـ متوفای 1316 هـ .

  69 . خلیل بن احمد سهارنپوری ـ متوفای 1346 هـ .

  70 . جمیل صدقی فیضی الزهاوی ـ متوفای 1354 هـ .

  71 . محمد عمر سربازی ـ متوفای 1385 هـ .

  72 . دکتر سید محمد طنطاوی مصری (معاصر )

  73 . عبد الرحمن سربازی ( معاصر )

اسامی علما و بزرگان دیگزی از اهل سنت

1 . ابراهیم لقانی مالکی ـ صاحب کتاب جوهره التوحید ، متوفای 1041 هـ .

2 . ابشهی شافعی ـ متوفای 850 هـ .

3 . ابن ابی الوفاء قرشی مالکی ـ متوفای 775 هـ .

4 . ابن خطیب مالکی یا ابن قنفد ـ متوفای 810 هـ .

5 . ابن زلمکانی شافعی

6 . ابن عدیم حنفی ـ متوفای 660 هـ .

7 . ابن خلکان شافعی ـ متوفای 681 هـ .

8 . ابن عاشر مالکی ـ متوفای 1040 هـ .

9 . ابن قاضی شهبه شافعی ـ متوفای 851 هـ .

      10 . ابن کنان حنبلی ـ متوفای 1153 هـ .

      11 . ابن نجیم حنفی ـ متوفای 710 هـ .

      12 . ابن عطاء الله اسکندری مالکی ـ متوفای 709 هـ .

      13 . ابن عقیل حنبلی ـ متوفای 503 هـ .

      14 . ابو اسحاق خجندی کازرونی

      15 . ابو الحسن مالکی ـ متوفای 939 هـ .

      16 . ابو العباس احمد زبیدی حنفی ـ متوفای 893 هـ .

      17 . ابو العباس ناصری سلاوی مالکی ـ متوفای 1315 هـ .

      18 . ابو المواهب بن محمد بن علی البکری الصدیقی المصری شافعی ـ متوفای 1073 هـ .

     19 . ابو عبد الله محمد بن حسین سامری حنبلی ـ متوفای 616 هـ .

     20 . احمد زروق مالکی ـ متوفای 899 هـ .

     21 . اسماعیل بن محمد عجلونی جراحی شافعی ـ متوفای 1162 هـ .

     22 . ابن خلدون ـ متوفای 808 هـ .

     23 . اسماعیل حقی ـ متوفای 1137 هـ .

     24 . الامام ابن ابی جمره مالکی ـ متوفای 699 هـ .

     25 . الامام زرقانی

     26 . امام سفارینی مالکی

    27 . امام صاوی مالکی

    28 . امام عزالی شافعی ـ متوفای 505 هـ .

    29 . شمس الدین محمد بن ابی بکر انصاری شافعی ـ متوفای 903 هـ .

    30 . شهاب الدین آلوسی ـ متوفای 1370 هـ . در یکی از کتاب های خود صراحتا توسل را انجام داده ؛ اما در بعضی از جاها هم آن را انکار کرده اند .

    31 . شیخ الاسلام احمد عارف حکمت بک ـ متوفای 1375 هـ .

      .....

این افراد همه در کتاب های خود تصریح کرده اند که توسل جایز است و شکی در مورد آن نیست و برای همه این افراد مدارک صحیح موجود است .

افرادی که از دیدگاه وهابیت هم کافر و مشرک است در صورتی که همه از بزرگان اهل سنت می باشند .

از آن طرف حتی یک مورد از علمای بزرگ و مشهور اهل سنت قبل از ابن تیمیه پیدا نکرده اند که توسل را جایز ندانسته باشند غیر از آقای بربهاری که سخن او ارزش ندارد ،

بقیه همه اجماع دارند .

. هم چنین کسانی از علما را معرفی کردیم که خود توسل کرده بودند مثلا قبر احمد بن حنبل را زیارت کردند .

  • عبدی