دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی
دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

مطالب این وبلاگ، مطالبی است که خالصانه و ساده و بی ریا، از اعماق قلبم بیرون می آید .
و امیدوارم که صادقانه، در گوشه ای از دل شما جا بگیرد .
متشکرم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

میلاد مهدی موعود ( عجل الله فرجه ) در ادبیات اهل سنت

میلاد مهدی موعود ( عجل الله فرجه ) در ادبیات اهل سنت


عناوین اصلی کتاب شامل:

 ولادت حضرت مهدی در ادبیات نظم اهل سنت 

ولادت حضرت مهدی در ادبیات نثری اهل سنت 

واژه ی انتظار در ادبیات اهل سنت 

دانلود

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در روایات اهل سنت

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در روایات اهل سنت


عناوین اصلی کتاب شامل:

 مبحث اوّل: اعتراف علمای اهل سنّت به ولادت امام مهدی(عج)؛

مبحث دوّم: نام و نسب امام مهدی(عج)؛

مبحث سوّم: صفات امام مهدی(عج)؛

مبحث چهارم:مقام مهدی(عج) در پیشگاه خداوند؛

مبحث پنجم: مهدی(عج) خلیفه الهی و آخرین امام؛

مبحث ششم: عیسی(علیه السلام) به مهدی(عج) اقتدا می کند؛

مبحث هفتم: پرچم امام مهدی(عج)؛

مبحث هشتم: بذل و بخشش امام مهدی(عج)؛

مبحث نهم:معجزات امام مهدی(عج)؛ 

دانلود

مهدویت از دیدگاه اهل سنت

مهدویت از دیدگاه اهل سنت


عناوین اصلی کتاب شامل:


اشاره؛ تقدیم به:؛ فهرست کتاب؛ مقدمه؛ پیشگفتار؛ تواتر روایات مهدویت؛ مهدویت در قرآن؛ وجوب وجود امام معصوم از اهل بیت (علیهم السلام) در هر زمان؛ ارسال مسلّم حدیث توسط علمای اهل سنت؛ یک شبهه و پاسخ آن؛ بررسی دلالت حدیث؛ ویژگی های حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ حدیث «اسمه اسمی» بدون زیاده؛ بررسی روایات با زیاده ی «اسم ابیه اسم ابی»؛ انگیزه های جعل این روایت؛ جعلی دانستن اضافه ی حدیث از جانب احمد بن حنبل؛ بررسی روایات حسنی؛ نگاهی به روایات حسینی و اقوال علمای اهل سنت؛ اعتراف علمای اهل سنت به تولد مهدی شیعه عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ جایگاه شبراوی در نزد اهل سنت؛ جایگاه زرکلی در نزد عامه؛ روایت قدسی مهدی شیعه علیه السلام در کتب اهل سنت؛ علمای اهل سنت: مهدی شیعه (عجل الله تعالی فرجه الشریف) همان مهدی موعود است؛ جایگاه یحیی بن سلامه در نزد اهل سنت؛ جایگاه فخر رازی در نزد اهل سنت؛ جایگاه ابن عربی در نزد اهل سنت؛ جایگاه ابن طلحه در نزد اهل سنت؛ جایگاه سبط بن جوزی در نزد اهل سنت؛ جایگاه گنجی شافعی در نزد اهل سنت؛ جایگاه ابن الفوطی در نزد اهل سنت؛ جایگاه ابن صباغ مالکی در نزد اهل سنت؛ جایگاه المخزومی در نزد اهل سنت؛ جایگاه ابن روزبهان در نزد اهل سنت؛ جایگاه ابن طولون در نزد اهل سنت؛ جایگاه الرملی در نزد اهل سنت؛ جایگاه شعرانی در نزد اهل سنت؛ جایگاه قرمانی در نزد اهل سنت؛ غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در قرآن و روایات؛ فضیلت منتظران فرج؛ دیدار عالم اهل سنت با امام مهدی علیه السلام؛ بررسی سند روایت؛ حضرت عیسی علیه السلام پاسخ خداوند به تشکیک کنندگان مهدویت؛ اعتقاد جمهور علمای عامه بر زنده بودن حضرت خضر علیه السلام؛ اشاره به امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در کتب مقدس یهودیان و مسیحیان؛ اشاره ی قرآن به ذکر مهدویت در کتب ادیان گذشته؛ دوازده امام در تورات و شیعه شدن یهودیان به اعتراف ابن تیمیه؛

دانلود

مهدویت و انتظار از دیدگاه اهل سنت

مهدویت و انتظار از دیدگاه اهل سنت


عناوین اصلی کتاب شامل:

 بخش اول: بررسی شخصیت فردی حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف؛

بخش دوم: حکومت حضرت و مسائل پیرامون آن؛

بخش سوم: پاسخ به شبهه ها؛

دانلود

مهدویت از نگاه مفسران اهل سنت

مهدویت از نگاه مفسران اهل سنت


عناوین اصلی کتاب شامل:

بخش یکم: کلیات؛

بخش دوم: تفاسیر اهل سنّت و باور به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛

بخش سوم: تفاسیر اهل سنّت و شخصیت شناسی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛

بخش چهارم: تفاسیر اهل سنّت و قیام و خروج امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

دانلود

https://www.ghbook.ir/

  • عبدی