دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی
دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

مطالب این وبلاگ، مطالبی است که خالصانه و ساده و بی ریا، از اعماق قلبم بیرون می آید .
و امیدوارم که صادقانه، در گوشه ای از دل شما جا بگیرد .
متشکرم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

جزیره خضراء

جمعه, ۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰۵:۰۵ ق.ظ

موضوعِ این کتاب, تحقیق درباره سند و دلالتِ روایتِ جزیره خضراست. این بحث از همان آغاز مورد توجه علاقه مندانِ مباحثِ (امام پژوهى) ـ خصوصاً زندگانیِ حضرت حجت(عج) ـ واقع گشت به طورى که هر سال چاپ این کتاب, تجدید شد. چاپ چهارمِ آن اکنون با ویرایشِ جدید پیش روى شماست. در این سال ها برخى خوانندگان, که کتاب را به طور سطحى خوانده بودند, فکر خود را درباره سوژه بازارى و عامیانه مثلث برمودا و بشقاب پرنده ها متمرکز کرده بودند و مى پنداشتند که موضوعِ اصلى این کتاب, از این دست مطالب است.

حال آن که چنین نیست بلکه این کتاب درباره محتوا و سندِ یک روایتِ داستان گونه به نام (جزیره خضرا) ـ که در جلدِ52 کتاب بحارالانوار آمده ـ بحث مى کند.

اگر به مثلث برمودا و یا بشقاب پرنده ها هم پرداخته ایم از آن روست که به تازگى آقاى (ناجى نجّار)(1) در کتاب مستقلى به نامِ الجزیرة الخضراء وقضیة مثلث برمودا به خیالِ خود به یک کشفِ بزرگ نایل شده و آن این که پى برده است مثلث برمودا همان جزیره خضراست.

ما براى این که حرف هاى او را نقد کنیم مجبور بوده ایم در آغاز, دیدگاه هاى او را در خصوصِ تطبیق جزیره خضرا بر مثلث برمودا و نیز مسئله بشقاب پرنده ها بیاوریم.

پس سامان دهیِ این کتاب, تلاشى است به منظور خرافه زدایى از مباحث ارزنده (امام پژوهى) در گستره حدیث. به علاوه, کوششى براى ترویجِ دیدگاه عالمانِ شیعى در خصوصِ تحریف ناپذیریِ قرآن کریم. این کار با نقد و بررسیِ یک روایت بلند و داستان گونه از جلد 52 بحارالانوار صورت گرفته است. توضیح آن که:

در بعضى بحث هاى مربوط به امام پژوهى, نحوه زندگانیِ دوازدهمین پیشوایِ عدل گستر ما را با احادیث جعلى و مطالبِ خلاف واقع درهم آمیخته و در تیراژ وسیع به چاپ رسانده اند. البته شک نیست که مسئله غیبتِ آن حضرت, خود به خود این سؤال ها را به وجود مى آورد:

آن حضرت اکنون کجا و چگونه زندگى مى کند؟ آیا ازدواج کرده و فرزندانى دارد؟ نحوه ارتباط آن حضرت با مردم چگونه است؟

آیا اساساً مى توان ایشان را دید؟ یاران اش چه کسانى هستند؟ چه هنگام ظهور مى کند؟ و دانشورانِ شیعى در طول قرن هاى گذشته به این سؤال ها پاسخ هاى متین و استوارى داده اند که مطابق با اصول و مبانیِ دین و ارج نهادن به قرآن و توحید و امامت است.

اما فاجعه این جاست که برخى افراد قشرى به گونه اى وارد این مسائل شده اند که تمام اصول و فروع دین را زیر پا گذاشته اند; یعنى نابخردانه قرآن را هم از اعتبار و حجیّت انداخته اند.

اینان با نادیده گرفتن عقل و خرد مردم, بازار کشف و کرامت براى خود به راه انداخته و مسئله رؤیت و ارتباط با آن حضرت را سخاوت مندانه مى فروشند. این مدعیان بر سرِ هر کوى و برزن از اخلاص خود دم مى زنند و این گونه وانمود مى کنند که هرگاه اراده کنند حضرت در پیشِ چشمِ آن هاست.

یکى از همین ادعاها داستانِ جزیره خضراست که در روزگارِ ما به نوعى دیگر بازسازى شده است. موضوع کتاب ما نقد و بررسیِ همین روایت است.

بهار77

ابوالفضل طریقه دار

     یادداشت ناشر 1
     مقدّمه چاپ چهارم 1
     زمینه 3
     افسانه یا واقعى بودن جزیره 5
     انگیزه هاى نقد 7
     ییک نام براى دو کتاب 8
بخش اول: 9
     واقعى بودن جزیره خضرالله 9
     ادعاى اوّل: 9
     نقاط اشتراک دو داستان 28
     ادعاى دوم: 29
     موقعیت جغرافیایى مثلث برمودالله 31
     سرگردانى دانشمندان 32
     در برمودا چه مى گذرد؟ 34
     1. سرگذشت کشتى (مارى سیلست) 35
     2. سرگذشت (اتلانتا) ناو جنگى انگلستان 36
     3. سرگذشت پنج هواپیماى ناپدید شده آمریکایى 37
     4. سرگذشت 240 کشتى اکتشافى 39
     5. سرگذشت جت هاى سوخت رسان 40
     6. سرگذشت ناو جنگى اوچکرافت 40
     7. حوادث سال 1975 40
     8. حوادث سال 1976 41
     9. آمار رسمى 41
     رویدادهاى دیگر 42
     سرگذشتى جالب 45
     مثلث برمودا و نیروى غیبى 46
     دانشمندان و مثلث برمودالله 48
     پروژه بولیمود 49
     ییک نظر سخیف 50
     تئورى هاى دیگر 51
     1. برمودا و بشقاب هاى پرنده 52
     3. برمودا و اهرام دریایى 54
     مثلث برمودا همان جزیره خضراست 57
     ادعاى سوم: 58
     داستان بشقاب هاى پرنده 62
     نخستین بشقاب پرنده 64
     میلیون ها بشقاب پرنده 65
     اقوال دانشمندان 74
     چه کسى این بشقاب ها را در اختیار دارد؟! 78
بخش دوم: 79
     افسانه بودن جزیره خضرالله 79
     بررسى سند روایت جزیره خضرا (1) 80
     صداقت راوى دلیل بر درستى مطالب داستان نیست 83
     داستان جزیره خضرا در منابع اولیه(1) 85
     داستان جزیره خضرا در امالى شهید 86
     ارتباط شهید با فضل بن یحیى 87
     کشف رساله جزیره خضرا توسط شهید(ره) 89
     دوران رواج داستان جزیره خضرالله 91
     فضل بن یحیى کیست؟ 92
     على بن فاضل در ترازوى سنجش 93
     بررسى دلالت روایت جزیره خضرالله 95
     عدم رعایت ادب و انصاف 97
     تناقضاتى که راه حلّى براى آن ها نیست 99
     رمز پدید آمدن این تناقض هالله 102
     دروغ تحریف قرآن 102
     نازل شدن قرآن بر هفت حرف 105
     بهترین دلیل تجربه است 107
     سیصد فرمانده 108
     ورقه زیر گنبد 109
     آیا امام داراى اولاد هستند؟! 110
     دلایل عدم وجود فرزند براى امام 114
     نکاتى دیگر 117
     1. درهم هایى که از جزیره خارج مى شود 117
     2. آخرین جمله اى که طیبى شنید 118
     3. فاصله بین سرزمین هاى مغرب با جزیره 119
     4. تعیین موقعیت جغرافیایى جزیره و مثلث 120
     نقد نظریه انطباق جزیره خضرا بر مثلث برمودالله 121
     جزیره خضرا و مثلث برمودالله 122
     سلامت کشتى ها و هواپیماها در مثلث برمودالله 124
     کمیسیون تحقیق در منطقه مثلث 126
     مناطق خطرناک دیگر 126
     تحقیق در مورد ناپدید شدن اشیا در منطقه جدید 127
     توضیحات 128
     خاتمه 131
     ازدواج, مسکن و فرزندان حضرت مهدى 132
     ازدواج حضرت مهدى 132
     1. برحسب قواعد و قوانین عمومى 132
     2. بر حسب اخبار و روایات 135
     دسته اول: 135
     دسته دوم: 136
     بررسى روایات 137
     مکان حضرت مهدى 139
     از دیدگاه قواعد عمومى 140
     از دیدگاه روایات 141
     فرزندان حضرت مهدى 144
     بنیان گذارى جامعه نمونه اسلامى توسط حضرت مهدى 146
     اشکال هاى وارد بر این دو روایت 149
     اشکال اول 149
     اشکال دوم 152
     اشکال سوم 155
     1. عامل شهرنشینى: 156
     2. عامل فکرى و یا برخوردهاى سیاسى: 157
     جزیره خیالیِ خضرالله از دیدگاه دانشمندان دیگر 164
     مسکن امام زمان 165
     جزیره خضرالله 169
     l دیدگاه علامه شیخ محمد تقى شوشترى 171
     l دیدگاه آیةاللّه حسن زاده آملى 177
     l دیدگاه استاد محمد باقر بهبودى 179
     l دیدگاه شیخ آغا بزرگ تهرانى 180
     l دیدگاه شیخ جعفر کاشف الغطاء 181
     الف) کتاب ها: 184
     ب) روزنامه و مجله ها: 186

  • عبدی