دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی
دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

مطالب این وبلاگ، مطالبی است که خالصانه و ساده و بی ریا، از اعماق قلبم بیرون می آید .
و امیدوارم که صادقانه، در گوشه ای از دل شما جا بگیرد .
متشکرم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

شرح و ترجمه "احتجاج " طبرسی

شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۳۵ ق.ظ

12488.jpg

موضوع: چهارده معصوم علیهم السلام

شرح و ترجمه احتجاج طبرسی جلد 1

شرح و ترجمه احتجاج طبرسی جلد 2

شرح و ترجمه احتجاج طبرسی جلد 3

شرح و ترجمه احتجاج طبرسی جلد 4

           ===========

شرح و ترجمه احتجاج طبرسی - کامل

           ===========

شرح و ترجمه احتجاج طبرسی جلد 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
[مقدمه مؤلف]؛ [آیاتی که به احتجاج دستور می دهند]؛ [اخباری که به احتجاج دستور می دهند]؛ [علم آموختن امام حسن مجتبی (ع) مردی را]؛ [فضیلت علما و دانشمندان]؛ [فضیلت کمک دوستان اهل بیت (ع)]؛ فصل ذکر بیان احتجاج حضرت نبی الوهاج بر اصحاب ابرام و لجاج از یهود و نصاری و دهریه و ثنویه و مشرکین عرب و الزام همه آنها باحتجاج ؛ (بیان ذکر احتجاج نبی صاحب اللواء و المعراج) (در جواب از نسخ شرایع و ادیان و غیر از آن)؛ (و هم در باب احتجاج حضرت پیغمبر) (علیه سلام الملک الاکبر)؛ [لزوم ولایت و محبت حضرت امیر مؤمنان علیه السلام]؛ (در ذکر و بیان احتجاج حضرت نبی صاحب المعراج) (با طایفه یهود در باب ابرام لجاج)؛ (و نیز در احتجاج نبی الانس و الجان علیه صلوات) (الملک المنان با طایفه یهودان)؛ (و نیز در ذکر و بیان احتجاج نبی صلی اللَّه علیه و آله) (و اثبات دلیل بر یهودان لجاج)؛ در بیان آنکه از امم انبیای ایزد عالم چند فرقه داخل جنت گردند؛ (در ذکر احتجاج حضرت نبی صلی اللَّه علیه و آله) (با یهود کثیر اللجاج)؛ (ذکر بیان آنچه در غزوه تبوک و در غیر آن مکان مثل لیله العقبه) از حضرت نبی السراج با منافقان لجاج از روی الزام و احتجاج واقع و سانح گشت ؛ ذکر بیان احتجاج حضرت نبی الشفیع فی یوم الدین در روز خم غدیر و دیگر ایام شهور و سنین در باب ولایت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام و باقی ائمه المعصومین علیهم سلام اللَّه رب العالمین ؛ ذکر بیان و تعیین ائمه دین بعد از حضرت سید المرسلین و احتجاج رب العالمین بذکر مکان آن اعیان بر کافه مخلوقین از روی حق و یقین ؛ ذکر بیان طرفی از لجاج و احتجاج که بعد از وفات نبی الوهاب در باب خلافت آنکه مستحق آن بود و در باب آنکه مستحق نبود و اشاره بانکار تأخیر مبایعت حضرت امیر المؤمنین (ع) و اظهار کید قبل از وفات آن حضرت و بعد از آن

شرح و ترجمه احتجاج طبرسی جلد 2
عناوین اصلی کتاب شامل:
ذکر بیان احتجاج حضرت أمیر المؤمنین حیدر بر أبی بکر و عمر در هنگامی که منع فدک از حضرت فاطمه بنت خیر البشر بر وفق آیه کتاب خدای أکبر و سنّت حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ما لاح القمر؛ فصل ذکر بیان کتابت أمیر المؤمنین حیدر بابی بکر بعد از منع فدک از بنت خیر البشر و رسیدن سخنان منکر از مشار الیه بآن سرور؛ فصل ذکر بیان احتجاج حضرت فاطمه بنت رسول ایزد تعالی و تبارک بر قوم در وقت منع ضیاع فدک و نقل مکان مقال آن طایفه در هنگام وفات حضرت سیّد البریّات در باب امامت آن نیکوترین انس و جنّ و ملک ؛ فصل ذکر بیان احتجاج سلمان فارسی رضی اللَّه عنه بر قوم در خطبه که بعد از حضرت (ص) بر ایشان خواند در هنگامی که ترک اطاعت أمیر المؤمنین علی علیه السّلام نموده اختیار دیگر کردند عهدی که با رسول در باب کرده بودند سر لب انداختند چنانچه گوئیا هرگز ایشان آن را ندانستند؛ فصل ذکر بیان احتجاج ابیّ بن کعب در باب ولایت حضرت أمیر المؤمنین علی علیه السّلام بر قوم بمثل آنچه سلمان احتجاج بایشان نمود؛ فصل ذکر بیان احتجاج حضرت أمیر المؤمنین حیدر بر أبا بکر در هنگامی که أبی بکر بواسطه بیعت با مردم باو بجهت خلافت بخدمت آن حضرت آمده شروع در معذرت و اظهار خشنودی خود از آن ولیّ ایزد معبود نمود؛ فصل ذکر بیان احتجاج سلمان فارسی رضی اللَّه عنه بعمر بن الخطّاب بجواب کتابتی که عمر بایشان قلمی نمود، و در هنگامی که از قبل او والی مداین بود بعد از عزل حذیفه ابن الیمان از ولایت آن سلمان در اوّل عنوان کتابت قلمی نمود که:؛ فصل ذکر احتجاج أمیر المؤمنین علی علیه السّلام بر قوم بعد وفات عمر بن الخطّاب در هنگامی که أمر خلافت بموجب وصیّت بشش نفر بشوری مقرّر گشت ؛ فصل ذکر بیان احتجاج حضرت أمیر المؤمنین علی علیه السّلام با جمعی بسیار از مهاجر و أنصار در هنگامی که ایشان مذاکره فضل و آثار خود میکردند و مستند بقول نبیّ المختار صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم گشته میگفتند که آن حضرت در باب نجابت و کمال شجاعت و حال ما چنین و چنین فرمود؛ ذکر بیان احتجاج امام حضرت امیر المؤمنین علی (ع) بر طلحه بن عبد اللَّه و زبیر بن العوام در هنگام اراده خروج آنها بر حضرت و آنکه هر دو با نقض عهد و بیعت و بدون توبه و انابت از این دار المشقه روانه سفر آخرت گردیدند.؛ ذکر بیان احتجاج ام سلمه زوجه حضرت سید البریه (ص) بر عایشه در هنگام که او اراده خروج بر حضرت امیر المؤمنین علی (ع) نموده بود، و منکر عایشه شدن بواسطه آن فعل نامحمود؛ ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین علی (ع) بعد از دخول بصره و انقضای ایام چند بر اصحاب که میگفتند: آن حضرت قسمت غنایم بسویت عدل در میان رعیت نمینماید و بیان مسائل که از آن حضرت سؤال نمودند در خطبه که برای آن جماعت خطبه فرمود.؛ ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین (ع) در تحریص قوم بر مسافرت به جانب شام بواسطه قتال معویه علیه ما یستحق من الملک العلام بعد از اخذ بیعت از قوم و عهد میثاق بر اطاعت امام و متابعت آن حضرت.؛ ذکر بیان کلام در تظلّم حضرت امیر المؤمنین علی (ع) که جاری مجری احتجاج بر قوم و مشتمل بر توبیخ و تهدید و متضمن بر لؤم، و وعید اصحاب از جهت سعی و تأخیر ایشان بر قتل معویه است.؛ ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین علی (ع) بر معویه در جواب کتابت که بآن حضرت نوشت در غیر حرب و قتال،؛ ذکر بیان احتجاج کتابت که حضرت امیر المؤمنین حیدر در مرتبه دیگر بسوی معاویه مکتوب گردانید.؛ ذکر بیان کتابت که حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در جواب کتابت، و نوشته معاویه ارقام نمود:؛ ذکر بیان آنچه حضرت امیر المؤمنین (ع) در اثنای کتابت که معاویه قلمی می نمود، بعمرو عاص مکتوب فرمود:؛ ذکر بیان کتابت که محمد بن ابی بکر از روی احتجاج به معاویه لجاج مکتوب گردانید؛ ذکر بیان کتابت معاویه لجاج که از روی احتجاج در جواب محمد ابن ابی بکر مکتوب و مرسول نمود،؛ ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین (ع) بر خوارج در وقتی که آن حضرت را بر تعین حکم ملجأ گردانیدند؛ ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین (ع) در اعتذار آنکه با جماعت سابقین که دعوی امارت و خلافت کردند مقاتله و مجادله ننمود و با متأخرین از طوایف ناکثین و قاسطین و مارقین به جهت بغی و خروج ایشان قتال و جدال نمود.؛ روایتست که حضرت امیر المؤمنین علی (ع) بعد از فتح بصره و انقضای ایام چند روزی در اثنای خطبه که برای مردم بیان و عیان می نمود از لسان معجز نشان حضرت رسالت حکایت میفرمود که:؛ ذکر بیان احتجاج حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در خطب که مؤدی فرمود از آنچه متعلق بتوحید خدای مجید و تنزیه او است، از آنکه لایق او نیست از صفات مصنوعین از جبر و تشبیه و رؤیت، و رفتن، و آمدن، از صنعت بغیر زوال، و از انتقال از حال بحال.؛ ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین علی علیه السّلام بر بعضی از احبار یهود،؛ بیان احتجاج حضرت ولی ایزد معبود امیر المؤمنین علی علیه سلام الملک الودود بر بعضی یهود بر علوم چند باستعانت حضرت واجب الوجود؛ ذکر بیان احتجاج حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام بر آن کسی که قایل است بآن که امراض بمعالجه اطبا صحّت یابد نه به شفای حضرت ایزد تعالی و الزام آنکه قایل است باحکام منجمان و گوید که: اعتماد بقول کاهنان و ساحران و غیر ایشانست ؛ ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین علی علیه السّلام بر زندیق که بخدمت آن حضرت آمده با بعض آیات متشابهات قرآنی که محتاج بتأویل بود؛ (در ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین علی علیه السلام بر کسی که قائل برأی و اختلاف در فتوی بود و در میان مردمان متعرض حکم بغیر استحقاق و اهلیت آن می شد و ذکر وجه اختلاف مردم در دین در روایت منقول از حضرت رسول زبده اولاد عبد المناف)


شرح و ترجمه احتجاج طبرسی جلد 3
عناوین اصلی کتاب شامل:
جواب حضرت مجتبی فرزند علیّ مرتضی علیهما السّلام از مسائل خضر علیه السّلام که در حضور پدر بزرگوارش سؤال نمود؛ جواب حسن بن علی علیه السّلام از مسائلی که أهل شام و روم فرستاده بودند که جاری مجرای احتجاج بود در محضر مقدّس أمیر المؤمنین علیه السّلام ؛ احتجاج امام مجتبی حسن بن علیّ بن أبی طالب علیه السّلام بر جماعتی از معاندین و منکرین فضلش و فضل پدر بزرگوارش در حضور معاویه علیه اللّعنه و الهاویه ؛ ذکر بیان مفاخرت حضرت امام حسن بن علی علیه السّلام بر معاویه و عتبه بن أبی سفیان و مروان بن الحکم و مغیره ابن شعبه و بر ولید بن عقبه»؛ ذکر بیان احتجاج حضرت امام حسن علیه السّلام بر معاویه لجاج در باب اینکه بعد از نبی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم آنکه مستحقّ امامت بود و آنکه نبود؛ ذکر بیان احتجاج أمیر المؤمنین حسن علیه السّلام بر جمیع أنام که بعد از مصالحه او با معاویه بموجب رأی أنام و نسبت تقصیر بآن حضرت در باب طلب حقّ ولایت و امامت نمودند؛ ذکر بیان احتجاج امام الشّهید الأمین أبی عبد اللَّه الحسین بن علی علیهما السّلام بر عمر بن الخطّاب در باب امّت و خلافت امّت ؛ ذکر بیان احتجاج حضرت امام حسین بن علی علیه السّلام بذکر مناقب حضرت أمیر المؤمنین (ع) و اولاد کرام فخام او بر معاویه ؛ ذکر بیان احتجاج امام حسین علیه السّلام بر معاویه و توبیخ او بر قتل شیعه أمیر المؤمنین علی علیه السّلام و بر مزاحمت بحال آن جمعی نیکو سرانجام»؛ ذکر بیان احتجاج أمیر المؤمنین حسین علیه السّلام به امامت خود بر معاویه و غیر او و بیان طرف از مفاخرات و مشاجرات که میان او و معاویه روی نمود؛ ذکر در بیان احتجاج امام الشّهید أبی عبد اللَّه الحسین علیه الصّلوه و الثّناء از وصول بکربلاء با أهل کوفه بعد از آنکه آن سرور بوسیله مکتوبات و استدعای آن قوم شوم بآن مرز و بوم آمده بود؛ «ذکر در بیان احتجاج فاطمه الصّغری بر أهل کوفه بعد از شهادت امام حسین علیه السّلام و أصحاب آن حضرت در کربلا بوسیله غدر و دغای کوفیان و کثرت عداوت و بغض شامیان علیهما ما یستحقّان من الملک المنّان»؛ «ذکر در بیان احتجاج زینب بنت علیّ بن أبی طالب (ع) بر کوفیان بطریق خطبه در محضر رجال و نسوان ایشان»؛ «ذکر در بیان احتجاج حضرت امام زین العابدین علیه السّلام بکوفه در هنگامی که از خیمه بیرون آمده بود بر أهل کوفه توبیخ و سرزنش ایشان بر غدر و مکر آن طایفه و نکث عهد و پیمان نمود»؛ ذکر در بیان احتجاج حضرت امام زین العابدین علیه السّلام بعد از وصول آن حضرت با أهل بیت النّبوه بنزد یزید به شام بر بعض سکنه و اهالی لا ابالی آن مقام ؛ ذکر در بیان احتجاج زینب بنت أمیر المؤمنین علی علیه السّلام بر یزید در هنگام که آن باغی ایزد تعالی چوب بر دندانهای سیّد الشّهداء علیه سلام الملک العلی میزد در محضر؛ ذکر در بیان احتجاج علیّ بن الحسین (ع) بر یزید در آن هنگام که داخل دار الملام شام شد؛ ذکر در بیان احتجاج حضرت امام زین العابدین (ع) بمحضر انام در علوم بسیار و بیان طرف از مواعظ بلیغه آن امام الأبرار؛ ذکر در بیان احتجاج أبی جعفر محمّد بن علیّ الباقر علیهما السّلام بر جمعی از خوارج و غیره ؛ ذکر در بیان احتجاج امام الخلائق أبی عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصّادق علیه السّلام در أنواع علوم دینیّه بر أصناف بسیار از أهل ملل و دیانات از هر دیار؛ ذکر در بیان احتجاج و الزام أبی حذره از أبی جعفر مؤمن الطّاقی و شهرت الزام او در أکناف و آفاق ؛ ذکر در بیان مقامات که میان أبی جعفر مؤمن الطّاق و میان أبو حنیفه در آفاق که بمطایبه دکّه بتفاق اتّفاق افتاد

شرح و ترجمه احتجاج طبرسی جلد 4

  • عبدی