دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی
دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

مطالب این وبلاگ، مطالبی است که خالصانه و ساده و بی ریا، از اعماق قلبم بیرون می آید .
و امیدوارم که صادقانه، در گوشه ای از دل شما جا بگیرد .
متشکرم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

طبقات کبری ( طبقات ابن سعد )

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹ ب.ظ

13007.jpg

عناوین اصلی جلد 1 :

کسانی که نسب رسول خدا (ص) به آنها می رسد؛ ذکر نیاکان رسول خدا (ص) که پیامبر بوده اند؛ قرنها و فاصله زمانی که میان آدم (ع) و محمد (ص) است ؛ نام و نسب انبیاء (ص)

ذکر نسب رسول خدا (ص) و اسامی نیاکان آن حضرت تا آدم (ع)؛ مادر و جده های مادری رسول خدا (ص)؛ ذکر قصی بن کلاب ؛ عبد مناف بن قصیّ ؛ هاشم بن عبد مناف ؛ ذکر عبد المطّلب بن هاشم ؛ نذر عبد المطّلب که پسرش را قربان کند؛ ازدواج عبد اللّه بن عبد المطّلب با آمنه دختر وهب مادر رسول خدا (ص)؛ داستانی زنی که خود را به عبد اللّه بن عبد المطّلب عرضه داشت ؛ باردار شدن آمنه به رسول خدا (ص)؛ وفات عبد اللّه بن عبد المطّلب ؛ تولد رسول خدا (ص)؛ نامها و کنیه های رسول خدا (ص)؛ کنیه رسول خدا (ص)؛ کسانی که پیامبر (ص) را شیر داده اند و نام برادران و خواهران شیری آن حضرت ؛ وفات آمنه مادر رسول خدا (ص)؛ کفالت عبد المطّلب از پیامبر (ص) پس از مرگ مادرش و وفات عبد المطّلب و وصیت او به ابو طالب درباره پیامبر (ص)؛ ذکر ابو طالب و کفالت او از رسول خدا و سفر اول او با پیامبر به شام ؛ گوسپندچرانی رسول خدا در مکه ؛ حضور رسول خدا (ص) در جنگ فجار [2]؛ حضور رسول خدا (ص) در حلف الفضول ؛ سفر رسول خدا (ص) برای بار دوم به شام ؛ ازدواج پیامبر (ص) با خدیجه دختر خویلد؛ پسران و فرزندان رسول خدا (ص) و نامهای ایشان ؛ ابراهیم پسر رسول خدا (ص)؛ حضور رسول خدا (ص) در ویران کردن و ساختن کعبه ؛ نبوت رسول خدا (ص)؛ نشانه های پیامبری در رسول خدا پیش از آن که به او وحی شود؛ کسانی که در جاهلیت به امید آنکه پیامبر شوند، نام خود را محمد گذارده بودند؛ نشانه های نبوت پس از نزول وحی بر رسول خدا (ص)؛ مبعث رسول خدا (ص) و آنچه برای آن مبعوث شده است ؛ روزی که پیامبر (ص) در آن روز برانگیخته شد؛ نزول وحی بر پیامبر (ص)؛ نخستین سوره که بر پیامبر (ص) از قرآن نازل و آنچه به او گفته شد؛ سختی حالت نزول وحی بر رسول خدا (ص)؛ دعوت کردن و فراخواندن پیامبر (ص) مردم را به اسلام ؛ رفتن قریش پیش ابو طالب درباره کار پیامبر (ص)؛ هجرت گروهی از یاران پیامبر (ص) به سرزمین حبشه برای بار نخست ؛ سبب بازگشت یاران پیامبر (ص) از سرزمین حبشه ؛ هجرت دوم به سرزمین حبشه ؛ محاصره کردن قریش رسول خدا (ص) و بنی هاشم را در دره ؛ علت رفتن رسول خدا (ص) به طائف ؛ خبر معراج و واجب شدن نماز؛ خبر شبی که پیامبر (ص) را شبانه به بیت المقدس بردند؛ فرا خواندن پیامبر (ص) قبایل عرب را به اسلام در موسم حج ؛ خبر دعوت رسول خدا از اوس و خزرج ؛ خبر بیعت عقبه نخستین که دوازده نفر بودند؛ خبر عقبه دوم یعنی هفتاد نفری که با رسول خدا (ص) بیعت کردند؛ مدت توقف پیامبر (ص) از هنگام بعثت تا هنگام هجرت در مکه ؛ اجازه دادن رسول خدا به مسلمانان برای هجرت به مدینه؛ بیرون آمدن رسول خدا (ص) و ابو بکر برای هجرت به مدینه ؛ ایجاد عقد برادری به وسیله رسول خدا (ص) میان مهاجران و انصار؛ ساختن رسول خدا (ص) مسجد مدینه را؛ برگشتن قبله از بیت المقدس به کعبه ؛ خبر مسجد قبا که بر تقوی بنیان نهاده شده است ؛ خبر اذان ؛ خبر واجب شدن روزه ماه رمضان و زکات فطر و نماز دو عید و استحباب قربانی کردن ؛ خبر منبر رسول خدا (ص)؛ خبر صفّه و کسانی از اصحاب پیامبر (ص) که در آن بودند؛ خبر جایگاهی که پیامبر (ص) بر جنازه ها نماز میت می گزارد؛ خبر گسیل داشتن پیامبر (ص) نمایندگان خود را با نامه پیش شاهان و دعوت آنان به اسلام، و آنچه رسول خدا برای برخی از اعراب و دیگران نوشته است ؛ خبر آمدن نمایندگان قبایل عرب به حضور رسول خدا (ص)؛ صفات رسول خدا (ص) در تورات و انجیل ؛ اندر چگونگی اخلاق رسول خدا (ص)؛ بیان نیروی جنسی رسول خدا (ص)؛ بیان دادخواهی رسول خدا (ص) از خویشتن ؛ چگونگی گفتار رسول خدا (ص)؛ بیان قراءات رسول خدا (ص) در نماز و غیر آن و خوش صوتی آن حضرت ؛ بیان چگونگی خطبه خواندن رسول خدا (ص)؛ در حسن خلق و آداب معاشرت پیامبر (ص)؛ بیان چگونگی راه رفتن پیامبر (ص)؛ بیان چگونگی غذا خوردن رسول خدا (ص)؛ بیان برخی از خویهای پسندیده پیامبر (ص)؛ بیان نماز پیامبر (ص)؛ در پذیرفتن رسول خدا (ص) هدیه را و نپذیرفتن صدقه ؛ در خوراک رسول خدا و غذاهایی که آن حضرت دوست می داشت ؛ خوردنیها و آشامیدنیهایی که رسول خدا (ص) دوست نمی داشت ؛ دوست داشتن پیامبر (ص) زنان و بوی خوش را؛ بیان سختی زندگی بر رسول خدا (ص)؛ بیات صفات جسمی رسول خدا (ص)؛ بیان مهر و خاتم نبوت که میان شانه های پیامبر (ص) بود؛ صفت موی رسول خدا (ص)؛ موهای سپید رسول خدا (ص)؛ بیان گفتار کسانی که گفته اند رسول خدا (ص) خضاب می بسته اند؛ بیان مطالبی که پیامبر (ص) و اصحاب در مورد رنگ کردن موهای سپید گفته اند و کراهت خضاب بستن با رنگ سیاه ؛ بیان سخن کسانی که گفته اند پیامبر (ص) نوره کشیده اند؛ بیان خون گرفتن رسول خدا (ص)؛ بیان کوتاه کردن پیامبر (ص) موی پشت لب را؛ بیان لباس رسول خدا (ص) و آنچه درباره جامه سپید نقل شده است ؛ رختخواب و فرش رسول خدا (ص)؛ سجاده یی که رسول خدا (ص) بر آن نماز می گزارد؛ انگشتر زرین رسول خدا (ص)؛ انگشتر سیمین رسول خدا (ص)؛ انگشتری نقره نشان رسول خدا (ص)؛ نقش انگشتر پیامبر (ص)؛ سرانجام انگشتر پیامبر (ص)؛ صفت کفش رسول خدا (ص)؛ موزه و پای افزار رسول خدا (ص)؛ مسواک پیامبر (ص)؛ شانه و سرمه دان و آیینه و قدح پیامبر (ص)؛ اسلحه رسول خدا (ص)؛ اسبها و دیگر چهار پایان رسول خدا (ص)؛ خدمتگزاران و بردگان رسول خدا (ص)؛ خانه و حجره های همسران رسول خدا (ص)؛ صدقات رسول خدا (ص): (اوقاف)؛ چاههایی که پیامبر (ص) از آب آنها آشامیده اند

عناوین اصلی جلد 2 :

شمار غزوه ها و سریّه های پیامبر (ص) و نام و تاریخ آنها و اموری که در هر یک از غزوه ها و سریّه ها واقع شد [1]؛ آنچه نزدیک رحلت پیامبر (ص) واقع شد؛ کسانی از اصحاب رسول خدا (ص) که در زمان آن حضرت فتوی می دادند و به آنان اقتدا می شد، و کسانی که پس از آن زمان بودند؛ اصحاب رسول خدا (ص) که اهل علم و فتوی بودند؛ کسانی که در زمان رسول خدا (ص) قرآن را جمع کردند؛ کسانی از فرزندان مهاجران و انصار و جز ایشان که بعد از اصحاب رسول خدا (ص) در مدینه فتوی می داده اند

عناوین اصلی جلد 3 :

طبقه نخست

عناوین اصلی جلد 4 :

ادامه طبقه نخست

عناوین اصلی جلد 5 :

[باب حسنین علیهما السلام]؛ طبقه نخست از تابعین اهل مدینه؛ طبقه دوم از تابعان که اهل مدینه بوده اند و کسانی هستند که از اسامه بن زید و عبد الله بن عمر و جابر بن عبد الله و ابو سعید خدری و رافع بن خدیج و عبد الله بن عمرو و ابو هریره و سلمه بن الاکوع و عبد الله بن عباس و ام سلمه و میمونه و عایشه و دیگران روایت کرده اند

عناوین اصلی جلد 6 :

طبقه سوم از تابعان اهل مدینه ؛ طبقه چهارم از تابعان اهل مدینه؛ طبقه پنجم از تابعان مردم مدینه ؛ طبقه ششم از تابعان اهل مدینه ؛ طبقه هفتم ؛ نام یاران حضرت ختمی مرتبت صلّی الله علیه و آله و سلّم که در مکه ساکن بوده اند؛ نام یاران حضرت ختمی مرتبت صلی اللّه علیه و آله و سلّم که ساکن طائف بوده اند؛ در طائف پس از این گروه که گفته شد فقیهان و محدثان دیگری بوده اند؛ نام اصحاب رسول خدا (ص) که در یمن ساکن بوده اند؛ نام یاران رسول خدا (ص) که در یمامه فرود آمده اند؛ نام یاران رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد که در بحرین بوده اند؛ نام کسانی از یاران پیامبر (ص) که در کوفه منزل کرده اند و تابعان و اهل فقه و علم که پس از ایشان در آن شهر بوده اند

عناوین اصلی جلد 7 :

نام یاران حضرت ختمی مرتبت که در بصره ساکن شده اند و نام کسانی از تابعان و اهل فقه و دانش که پس از ایشان در آن شهر بوده اند؛ نام محدثان و فقیهانی که در واسط «1» بوده اند؛ این اشخاص از اصحاب حضرت ختمی مرتبت در مدائن بوده اند؛ فقیهان و محدثانی که در بغداد سکونت گزیده اند و به آن شهر آمده اند و همان جا درگذشته اند «2»؛ نام کسانی از یاران رسول خدا (ص) که در خراسان بوده اند و در جنگها و گشودن سرزمین های آن بوده و همان جا درگذشته اند؛ این فقیهان و محدثان در ری بوده اند؛ در همدان این فقیهان بودند؛ در قم از محدثان این اشخاص بودند؛ نام کسانی از اصحاب حضرت ختمی مرتبت (ص) که در شام ساکن شدند؛ نام اصحاب حضرت ختمی مرتبت که در جزیره «1» سکونت داشته اند؛ کسانی از فقیهان و محدثان که از تابعان و جز ایشان پس از این گروه در جزیره بوده اند؛ در مرزها و کرانه های سرزمین اسلامی این اشخاص بوده اند؛ نام کسانی از اصحاب حضرت ختمی مرتبت (ص) که در مصر ساکن شده اند؛ کسانی که در ایله «1» بوده اند؛ در اندلس این محدث بوده است

عناوین اصلی جلد 8 :

چگونگی و شرطهایی که حضرت ختمی مرتبت با آن با زنان بیعت فرمود:؛ برشمردن نام و شرح حال زنان مسلمان مهاجر از قریش و زنان انصاری که بیعت کردند و دیگر زنان عرب و خبر ایشان

  • عبدی