دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی
دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

مطالب این وبلاگ، مطالبی است که خالصانه و ساده و بی ریا، از اعماق قلبم بیرون می آید .
و امیدوارم که صادقانه، در گوشه ای از دل شما جا بگیرد .
متشکرم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن

چهارشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۷:۳۶ ب.ظ

ترجمه تفسیر روایی البرهان جلد 7

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 1)

فضیلت قرآن، تفسیر سوره فاتحه الکتاب، تفسیر سوره بقره

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 2)

تفسیر سوره بقره، فضیلت آیه الکرسی

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 3)

تفسیر سوره آل عمران، تفسیر سوره نساء، فضلیت سوره

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 4)

تفسیر سوره نساء، تفسیر سوره مائده، حدیث وسیله، مفهوم سحت، مفهوم ید

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 5)

تفسیر سوره انعام، تفسیر سوره اعراف، فضلت سوره

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 6)

تفسیر سوره انفال، تفسیر سوره توبه، فضیلت سوره، فضیلت میانجی گری

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 7)

تفسیر سوره یونس، تفسیر سوره هود، تفسیر سوره یوسف، تفسیر سوره رعد، تفسیر سوره ابراهیم، توکل

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 8)

تفسیر سوره ابراهیم، تفسیر سوره حجر، تفسیر سوره نحل، تفسیر سوره اساء، تفسیر سوره براق

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 9)

تفسیر سوره، کهف، تفسیر سوره مریم، تفسیر سوره طه، تفسیر سوره انبیاء، یاجوج، ماجوج، طی الارض، ذوالقرنین، خضر

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 10)

تفسیر سوره حج، تفسیر سوره مومنون، تفسیر سوره نور، تفسیر سوره فرقان، تفسیر سوره شعراء، عظمت خداوند، اسلام آوران عداس

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 11)

تفسیر سوره، نحل، تفسیر سوره قصص، تفسیر سوره عنکبوت، تفسیر سوره روم، تفسیر سوره لقمان، تفسیر سوره سجده، تفسیر سوره احزاب، زبان پرندگان، تفسیر گناه

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 12)

تفسیر سوره احزاب، تفسیر سوره سباء، تفسیر سوره فاطر، تفسیر سوره یس، تفسیر سوره صافات، تفسیر سوره ص، تفسیر سوره زمر، مفهوم آل محمد، مفهوم دنیا

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 13)

تفسیر سوره غافر، تفسیر سوره فضیلت، تفسیر سوره شوری، تفسیر سوره زخرف، تفسیر سوره دخان، تفسیر سوره جاثیه، تفسیر سوره احقاف، تفسیر سوره محمد، تفسیر سوره فتح

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 14)

تفسیر سوره حجرات، تفسیر سوره ق، تفسیر سوره زاریات، تفسیر سوره طور، تفسیر سوره نجم، تفسیر سوره قمر، تفسیر سوره الرحمن، تفسیر سوره واقعه، تفسیر سوره حدید، تفسیر سوره مجادله، تفسیر سوره حشر، تفسیر سوره ممتحنه، تفسیر سوره صف، مفهوم بدگویی

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 15)

تفسیر سوره جمعه، تفسیر سوره منافقون، تفسیر سوره تغابن، تفسیر سوره قلم، تفسیر سوره نوح، تفسیر سوره نبا، تفسیر سوره تکویر، تفسیر سوره مبین، تفسیر سوره انفطار، تفسیر سوره مطففین، مفهوم شح، مفهوم بخل

متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن (ج 16)

تفسیر سوره، انشقاق، بروج، تفسیر سوره لیل، تفسیر سوره قدر، تفسیر سوره فیل، تفسیر سوره نصر، تفسیر سوره اخلاص، تفسیر سوره فلق، تفسیر سوره ناس

http://www.maarefquran.com/

  • عبدی

نظرات  (۱)

ممنون وممنون