مهدی آریافر محقق و پژوهشگر حوزه روابط همسران، دیدگاههای متفاوتی نسبت به مقوله خیانت زنان یا مردان دارد.

به گزارش «تابناک اجتماعی»، برخی از کارشناسان حوزه خانواده نگاه متعادل و بی طرفانه وی به این موضوع وتلاش در جهت ترمیم رابطه آسیب دیده از خیانت را عامل اصلی موفقیت او می دانند. او یکی از اضلاع کلیدی گروه متخصصین درس زندگی است که با ارائه طرح های ذهنی نو و خلاقانه نگاههای بسیاری را متوجه عملکرد خیره کننده خود کرده اند. دیدگاههای خلاقانه آنها در مسیر بهبود روابط زوجین، بازیابی روحیه آسیب دیده از شکست عاطفی، پرورش دانش آموزان و دانشجویانی موفق و خلاق و کسب رتبه های برتر کنکورسراسری بسیار موثر بوده است.

این متخصص جوان که از او به عنوان مربی مهارت های زندگی طبقات خاصی از جامعه نیز یادمی کنند، معتقد است خیانت پایان راه زندگی زناشویی نیست، بلکه باید با رعایت اصل بی طرفی کامل، به بررسی علل وقوع بی وفایی زن یا مرد پرداخته و سپس با ارائه راهکارهای مناسب اقدام به بهبود رابطه زوجین نمود. او و گروهش با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تاثیرگذار، به دختران و زنان می آموزند که چگونه مردان را عاشق خود کنند و یا چگونه یک زن یا مرد، همسر خود را به زندگی مشترک شان وفادار نموده و ازدواجی موفق و رابطه ای عمیق تر ایجاد نماید.